PREPLET KULTUR, NARODNOSTI IN VERE

Pestrost Pomurju daje vpliv različnih kultur, verstev in tudi zgodovina, saj je bilo Pomurje izpostavljeno številnim političnim in kulturnim vplivom. Vse to se odraža tudi v vsakdanjem življenju tukaj in zdaj. Tako v Pomurju živijo Slovenci, Madžari in Romi in